Van Paterskerk naar Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Een intensief proces van ruim 3 jaar en door inzet van velen bestaat er nu in Eindhoven een enthousiaste, goed samenwerkende, zelfstandige geloofsgemeenschap, die zich laat inspireren door de spiritualiteit van Augustinus.

De gemeenschap heeft het proces van haar ontstaansgeschiedenis in een helder, inspirerend boekje weergegeven en aan het Augustijns Verband aangeboden.

Voor meer informatie over deze gemeenschap, zie de website:
Augustinus Eindhoven

Ontmoetingsdag 2018

Op 9 november 2018  in Nijmegen liet prof. Paul van Tongeren ons kennismaken met zijn denken over onze (vrije) wil.  Hij preludeerde over de uitspraak: ‘ wie anders dan ikzelf kan bepalen wat ik wil.’ Hierbij gaf hij het verschil aan tussen verlangen en willen en ons vermogen om te kiezen.
Voor hem zijn de Belijdenissen van Augustinus een belangrijke inspiratiebron om het menselijke vermogen van de wil zichtbaar te maken, en door een onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Iedereen vond het een  toegankelijke en inspirerende lezing, die daardoor alom zeer werd gewaardeerd.
Wil je je meer weten over dit onderwerp lees dan het boekje : Willen sterven, van Paul van Tongeren (2018, uitgave van Kok)
Na een korte evaluatie van het eerste jaar van het Augustijns Verband werd de dag afgesloten met een sfeervolle gebedsviering.