Afgemat van werken en piekeren

Oktober 2020

Wie is er nu niet afgemat van deze wereld? Kan iemand mij zeggen wie er niet afgemat is van het werken of het piekeren?  De arme is afgemat van het werken, de rijke van het piekeren.
De arme is afgemat omdat hij streeft naar bezit, de rijke omdat hij streeft naar behoud.
En omdat hij ook nog winst wil maken, is de rijke nog veel afgematter. Je draagt dus in feite je eigen last: de zonden waaronder je gebukt gaat. En toch probeer je je te verheffen, ondanks het enorme gewicht van de zonden. En je trots zwelt op, ook al ben je zwaar beladen.

Daarom zegt de Heer….. Nou, wat zegt Hij? Juist, ‘Ik zal u verkwikken. Neem mijn juk op en leer van Mij.’ Maar wat kunnen we dan van U leren Heer? Wij weten dat U in het begin het Woord was, en dat het Woord bij God was. Wij weten dat alles door U is gemaakt, het zichtbare en het onzichtbare. Wat kunnen wij van U leren? De hemel ophangen? De aarde vastzetten? De zee uitspreiden? De lucht uitspannen? Alle vier de elementen van de bijpassende levende wezens voorzien? De tijdperken ordenen? De afwisseling in de jaargetijden aanbrengen? Is het dát wat wij van U kunnen leren? Of wilt U ons misschien leren wat U op aarde hebt gedaan? Wilt U dát ons leren?
Dan kunnen we van U leren hoe we melaatsen moeten reinigen, hoe we demonen moeten uitdrijven, koortsen verjagen, de golven van de zee tot bedaren brengen , doden tot leven wekken……’
‘Niets van dat alles’, zegt Hij. Maar wat dan wel? Zachtmoedigheid en nederigheid van hart.

Schaam je, trotse mens, schaam je voor God. Het woord van God zegt, God zegt, de eniggeborene zegt, de allerhoogste zegt: ‘Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart’. Zijn hoge majesteit is afgedaald naar de nederigheid. En dan durf jij, mens, je nog op te blazen? Mens, kom tot jezelf, breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus en blaas jezelf niet op tot je van trots uit elkaar barst.

(Uit Sermo 70A)