Vriendschap

14 februari 2019

Een wijze raad van Augustinus  tijdens een preek in Carthago: 

Vriendschap

‘Twee dingen zijn er noodzakelijk in onze wereld:
gezondheid en een vriend.
Dat zijn dingen die wij hoog moeten aanslaan
en niet gering mogen schatten.
Je gezondheid en een vriend zijn goederen die bij onze natuur horen.
God heeft de mens gemaakt om te zijn en om te leven: dat is gezondheid.
Maar een mens mag niet alleen zijn:
daarvoor is de vriendschap gezocht’.

Gedeelte uit: Sermo 299D
vertaling van G. Wijdeveld.

Maar wat verstaat Augustinus dan onder Vriendschap?

 Samen praten en samen lachen,
hartelijk met elkaar omgaan,
samen een goed boek lezen,
samen schertsen en samen serieus zijn;
het soms met elkaar oneens zijn, zonder haat,
alsof je het oneens was met jezelf
en met dat zeldzame verschil van mening
die eensgezindheid van altijd kruiden aan elkaar
en van elkaar iets leren.
uitkijken naar de terugkomst van wie afwezig is,
en blij zijn als hij er weer is.

Met deze en andere soortgelijke tekenen,
vanuit het hart van mensen die elkaar graag mogen,
en wat je zegt met je mond, je spraak, je ogen
en duizend andere lieve gebaren,
alsof je zielen door vuur laat samensmelten
en van vele één maakt.

Confessiones 4, 13
vertaling: W. Sleddens osa

NB  Beide teksten over Vriendschap zijn ook opgenomen in de Brochure ‘Je vriend als gids’ van de reeks Augustinus aan het Woord (van de Aug. Beweging) .