Zoekend geloven

Men mag niet ophouden te zoeken
naar wat eigenlijk onbegrijpelijk is,
zolang men in het onderzoek
van onbegrijpelijke dingen voortgang maakt,
en zolang men zelf steeds beter wordt
van het zoeken naar een grote waarde.
Men zoekt immers een waarde
om ze te vinden,
en men vindt ze
om verder te zoeken.

Uit: van Bavel, Veel te laat heb ik je liefgehad