Licht in de nacht

Advent 2018

 ‘En de nacht zal lichtend worden als de dag’  (psalm 139)

Dit leven is als een nacht,
omdat wij nog niet de dag hebben
die geen gisteren of morgen kent,
de eeuwige dag zonder zonsopgang en -ondergang.
Hier is het dus nacht.
Deze nacht heeft niet alleen een eigen duisternis,
maar ook een eigen licht……
In deze wereld vormen voorspoed en geluk,
tijdelijke vreugde en aardse eer
als het ware het licht van deze nacht….
Maar wanneer Christus komt
en door het geloof in ons hart woont,
belooft hij ons een ander licht…
en waarschuwt Hij ons ervoor
niet al onze vreugde te stellen in voorspoed,
opdat wij niet gebroken zouden worden door tegenspoed.
Zo krijgt de gelovige, in zijn omgang met deze wereld,
zin voor betrekkelijkheid.
Hij zal niet trots gaan op zijn voorspoed
en zich evenmin laten breken door tegenspoed,
maar hij zal god prijzen in alle omstandigheden.

Gedeelte uit preek over psalm 139
(uit: Verlangen bidt altijd)