Agenda

In deze rubriek wordt een onderscheid gemaakt in:

Let op:
Iedereen kan lezingen, cursussen, gesprekgroepen etc.  over Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit  kenbaar maken bij info@augustijnsverband.nl , zodat ze in deze rubriek op deze website kunnen worden  opgenomen  en daardoor meer bekendheid krijgen.