Nadenken over vriendschap

door Prof. dr. Paul van Tongeren

Ieder jaar viert DOMUSDELA de Augustijnendag op of rond de geboortedag van Sint Augustinus. De dag vond dit jaar plaats op zaterdag 13 november 2021.

Het thema van deze Augustijnendag was ‘Nadenken over vriendschap’. Filosoof Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, nam de deelnemers mee in zijn beschouwingen over vriendschap. Dit deed hij onder andere aan de hand van de vele aantekeningen die Augustinus over dit onderwerp maakte. Welwillendheid en wederkerigheid waren voor Augustinus cruciaal. Tijdens de lezing vertaalde van Tongeren dit eeuwenoude gedachtegoed naar echte vriendschap in het heden. Het motto is ‘liever gewone vrienden dan een dode vriend’.
Van Tongeren is emeritus hoogleraar ethiek en heeft vele filosofische publicaties op zijn naam staan. Zijn meest recente boek heeft als titel ‘Doodgewone Vrienden’.
De lezing is terug te kijken via bijgaande link : Nadenken over vriendschap