Liefde, zonder eigen belang

Hij, door wie alle mensen geschapen zijn
en die als mens zelf geschapen is voor de mensen,
en te midden van de mensen,
heeft het niet onder zijn waardigheid geacht
dienaar te zijn van de stervelingen.
En wat hem tot dienaar maakt is de liefde
die niet zijn eigen belang zoekt.
Want Christus heeft ook zijn eigen belang niet gezocht.
Uit: sermo 340-3

Ook in zijn beroemde Regel van Augustinus, formuleert hij het aldus:

De liefde, waarvan geschreven staat
dat zij haar eigen belang niet zoekt,
moet zo verstaan worden,
dat je de zaken van de gemeenschap stelt,
bóven je eigen zaken
en niet je eigen zaken, boven die van de gemeenschap.
Daarom zul je bevinden voortgang gemaakt te hebben
in de volmaaktheid
als je méér bezorgd bent voor wat van de gemeenschap is,
dan voor wat van jezelf is.

Uit: Regel van Augustinus 5, 14