Rijkdom van de seizoenen

Oktober 2019

Ieder die op de goede manier gelooft, is rijk. Als iemand arm is in zijn voorraadkamer, maar rijk in zijn hart, hoeft hij zichzelf niets te verwijten. Is hij rijk in zijn hart, dan slaapt hij in dit leven hier geruster dan wanneer hij rijk zou zijn aan goud en purperen kleding zou dragen. Dan heeft hij geen kwalijke zorgen die hem wakker houden. Bewaar de rijkdom die de Heer die arm is je geeft in je hart. Sterker nog, maak de Heer die arm is tot je schatbewaarder. Hij is het die je die rijkdom heeft toegekend. Laat hem die dan ook bewaren, dan verdwijnt die schat niet uit je hart.
Iedereen die op de goede manier gelooft is dus rijk, maar niet in de betekenis die in deze wereld aan dit woord wordt toegekend. Ze zijn het zich niet eens zelf bewust dat ze rijk zijn, dat zullen ze later pas ontdekken. Hun wortel leeft. Maar in de winter lijkt zelfs de gezondste boom nog dor. In de winter is elke boom kaal, de gezonde even goed als de dor. Elke boom is dan leeg. Je ziet geen blad en geen vrucht. Maar wanneer de zomer komt wordt het verschil wel duidelijk. Dan komt de gezonde boom vol in het blad te zitten en hangt hij vol vruchten, maar de verdorde boom blijft kaal. Voor de ene boom wordt de voorraadschuur klaar gemaakt, voor de andere de bijl en de brandstapel.
Zo gaat het ook met ons wanneer Christus komt. Dan geldt het woord van Paulus: U bent wel gestorven, maar uw leven is met Christus verborgen in God. U bent wel gestorven, maar uw wortel leeft. Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult u samen met Hem verschijnen in heerlijkheid.  Dat zijn de rijken, maar niet de rijken die van deze wereld zijn.

(Gedeelte van preek 36 uit Schatkamer van het geloof) :