Overige Activiteiten

2024

Zaterdag 20 april 2024
Ontmoetings- en inspiratiedag Familia Augustiniana

Het thema van deze dag is Augustinus en Vertrouwen.

  • Inleider: dr. Herman J. Kaiser.
  • Plaats: Agneskerk, St. Agnetenweg 90, 6545 AW Nijmegen
  • Aanvang: 11.30 uur – afsluiting 16.30 uur met een drankje
  • Kosten: € 15,- per persoon (incl. koffie/thee, lunch)
  • Aanmelding: voor 15 april via email bestuur@familiaaugustiniana.nl

Meer informatie: https://www.familiaaugustiniana.nl/activiteiten/agenda/ontmoetings-en-inspiratiedag-20-april-2024/

2022

1e kwartaal 2023
Masterclass – Belijdenissen als spirituele autobiografie

Aan het Titus Brandsma Instituut vindt komend voorjaar 2023 een collegereeks plaats over de Belijdenissen als spirituele autobiografie. Plaats: Erasmusgebouw, Erasmusplein 1, Nijmegen
Data: woensdag 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en 5 april
Tijd: 11 – 13 uur

Meer informatie: https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/actueel/nieuws/vm-nieuws/start-januari-2023-masterclass-belijdenissen/

18 t/m 20 november 2022
Augustinus inspiratieweekend voor 30-45 jr:

Augustinus over dienend leiderschap

Tijdens dit weekend laten wij ons inspireren door de gedachten van Augustinus over dienend leiderschap. Wat zegt Augustinus over leiderschap? Hoe kunnen wij deze gedachten plaatsen in deze tijd en betekenis geven in ons eigen leven?
Plaats: klooster Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213VZ Hilversum
Tijd: van 18 nov. 15 uur t/m 20 nov. 15 uur
Meer informatie: https://www.casella.nl/agenda/augustinusinspiratieweekend/


27 augustus 2022
Minisymposium: OVER ONTMOETING EN GASTVRIJHEID
Inleiders:
– Erik Galle, priester, psychotherapeut, en auteur
– Anne Desmet, coördinator van Compaz
– Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge
– Gerben Zweers, pater augustijn en pastor in Vlaanderen
Plaats: Groot seminarie, Potteriere m 72, Brugge
Tijd: van 13.45 tot 16.45
Meer informatie: https: //www.compaz.be/
Aanmelding: Compaz brugge@gmail.com /

6 juli 2022 ,
Minisymposium: RUST VINDEN IN GOD
Inleiders:
– Paul van Geest , hoogleraar Augustijnse studies en lid van de Pauselijke Theologie Academie
– Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ
Plaats: oud-katholieke Kerk, Gouda
Tijd: inloop vanaf 19.30 , start 20.00 uur, afsluiting 21,30
Aanmelding: via AugustinusGouda@gmail.com

4 april 2022 , om 16.00 uur ,
 1ste Annual Lecture for Patristics at the Theological University of Apeldoorn
Een liefde, één Kerk, één Lichaam.
Augustinus’ unitaire, pragmatisch-eschatologische en christologische ecclsiologie
Inleider: Prof A. Dupont, onderzoekshoogleraar Kerkgeschiedenis, aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven
Plaats: Aula Theologische Universiteit Apeldoorn
De toegang is vrij

*********

 

Als u activiteiten zoals lezingen, cursussen, gesprekgroepen, livestreams, webinars, etc. over Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit  kenbaar wilt maken via deze website dan kunt u dit doorgeven via het emailadres:  info@augustijnsverband.nl, We nemen de activiteit op op deze website en in de eerstvolgende Nieuwsbrief waardoor ze meer bekendheid krijgt.

ONDERSTAANDE LEZINGEN HEBBEN IN HET VERLEDEN REEDS PLAATSGEVONDEN: 

2021

Zaterdag 23 oktober, Catharijnenconvent Utrecht 
Boekpresentatie: Augustinus’ 3de deel van de
                 Verhandelingen over het Johannesevangelie
voor verdere informatie zie website Augustijns Intituut 

Zaterdag 20 november  Augustinusdag Leuven-Heverlee
Thema:   Augustinus over eenheid.
              Verbondenheid in een verdeelde wereld.
Nadere informatie volgt op website Augustijns Historisch Instituut 

2020

Zaterdag 21 november Augustinusdag, Heverlee (via lifestream)
Leiderschap in tijden van crises , Hemel wat een mogelijkheden
Inleiders: Prof. Mathijs Lamberigts , Prof. Paul van Geest, Dr. Kitty Bouwman, Pastoor Gerben Zweers osa

Vrijdag 6 november van 15.00 – 16.45
Centre for the Study of Early Christianity (CSEC)
Webinar: Augustinus als exegeet
Door: Prof. dr Karla Pollmann en Prof.dr. Enrique Eguiarte

Donderdag 5 november van 20.00 – 21.00 uur
Webinar:  Liefde en Eucharistie bij Augustinus 
Door: Eugène Brussee

3 november Augustijnendag 2020 van 14.00-15.30 
Houvast ; hoe verhouden ons tot onheil van buiten ?
Inleiders: Gerard Rooijakkers , cultuurhistoricus
Ingrid van Neer, classica en medewerker van het Augustijns Instituut.

Dinsdag 3 maart 20.00 uur 2020
Bidden met Augustinus 
Door: Drs Ingrid van Neer

Zaterdag 22 februari 14.30
Spiritueel moederschap:  twee vrouwen in het leven van Augustinus 
Inleiders:  Dr. Kitty Bouman, Dr. Nienke Vos en Prof. dr. Peter Nissen 

Vrijdag 14 februari 2020

Ontmoetingsdag Augustijns Instituut : Bidden met je handen
Inleider: Ingrid van Neer 

2019 

Zaterdag 23 november 2019
Met Augustinus op weg naar Kerstmis en epifanie ;
een wijze uit het westen over wijzen uit het oosten
Door: Drs. Hans van Reisen

Zaterdag 16 november 2019
Augustinusdag 2019 : Mijn hart, waar ik ben, wie ik ben
Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag
m.m.v. Martin Claes, Gerben Zweers, Cis Dewaele, Anne Desmet en Christine Everaere

Vrijdag 18 oktober 2019
Maria, de moeder van de aarde
Augustinus’ visie op de moeder van Christus
 
Inleider: Mgr Gabriël Quicke 

Donderdag 17 oktober 2019
Augustinus, als gids in de zoektocht naar geluk 
Door:  Prof René Munnik 

Woensdag 2 oktober 2019
Bij Jezus op bezoek: Augustinus over Maria en Marta
Door: Drs. Hans van Reisen

Donderdag 19 september  2019
Augustinus en het verlangen:
over het leven en de betekenis van Augustinus 
Door:  Drs Ingrid van Neer                         

Inleiding Augustinus
door Bart Jan van Gaart
11,18, 25 september en 2 oktober 2019
plaats: Amsterdam, Utrechtsedwarsstraat 7
16,23,30 september en 7 oktober
plaats: Bennebroek, Kerklaan 9
aanmelding: bjmvangaart@gmail.com  

Woensdag 4 september 2019
Augustinus-lezing: Identiteit en religie in de moderne samenleving en gevaren bezien vanuit Augustinus
door Prof dr Matthias Smalbrugge

Donderdag 9 mei  2019 van 19.30 – 21.00 uur
Lezing: Augustinus over het Onze Vader
door: drs. Hans van Reisen 

Woensdag 3 april van 20.00 – 22.00 uur  in Nijmegen
Lezing:  Verrezen tot leerlinge van de Heer 
              Augustinus over Maria Magdalena
door: drs. Hans van Reisen
Eindhoven: in de Maria Magdalenakerk (Oudkatholieke parochie)

Zaterdag 23 februari 2019 van 10.30 – 13.00
Lezing: Welke vrouw wil zes mannen? 
Augustinus over Jezus’ ontmoeting met de Kananese vrouw
door:  Drs.  Hans van Reisen

Dinsdag 5 februari 2019 van 20-22 uur  (1ste van een reeks van 4 avonden)
Gesprekskring Meister Eckhart & Augustinus – Tekstlezing Martha en Maria  
begeleid door: dr Bert Bos en Arie Kooijman

Maandag 21 en 28 januari 2019 van 19.30 – 21.30 
Film/lezing: Zusters Auustinessen van St Monica: verleden en heden
begeleid door: Anette van Tol en Paul Delcour

Maandag 21 januari 2019 van 19.30 – 21.30
Lezing:  Wat heet gezond?
Augustinus over lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.
door: drs Hans van Reisen

2018

Zaterdag 8 december 2018, van 13.45 – 16.30
Lezing: Augustinus’ visie over de liefde van God
door bisschop Lode Aerts
COMPAZ / Zusters Augustinessen / Brugge  / België

zaterdag 17 november 2018 van 10.00 – 16.00 uur                                             
Augustinusdag Leuven   

Genade, een ouderwets concept of leven gevende  realiteit? 
Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Inleiders: Trees Versteegen, Anthony Dupont, Hans Geybels, en Hans Bakker.
plaats: Augustijns Historisch Instituut, Heverlee, België

Dinsdag 6 november 2018 van 20 – 22 uur         
Lezing:  Het sacrale in het gewone
door: drs. Joost Koopmans, augustijn