Overige Activiteiten

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS
ZIJN ALLE ACTIVITEITEN ROND AUGUSTINUS
AFGELAST
EN STARTEN HOPELIJK WEER NAJAAR 2020

ONDERSTAANDE LEZINGEN HEBBEN REEDS PLAATSGEVONDEN: 

Dinsdag 3 maart 20.00 uur 
Bidden met Augustinus 
Door: Drs Ingrid van Neer
Locatie: Boskapel, Graafseweg 276,  Nijmegen 
zie verder website Augustijns Centrum de Boskapel 

Zaterdag 22 februari 14.30
Spiritueel moederschap:  twee vrouwen in het leven van Augustinus 
Inleiders:  Dr. Kitty Bouman, Dr. Nienke Vos en Prof. dr. Peter Nissen 
Locatie: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk  
Aanmelding
: activiteiten@bernemedia.com

Vrijdag 14 februari 2020
Ontmoetingsdag Augustijns Instituut : Bidden met je handen
Locatie: Auditorium Catharijnenconvent Utrecht .
Voor verdere informatie zie website Augustijns Instituut 

2019 

Zaterdag 23 november 2019
Met Augustinus op weg naar Kerstmis en epifanie ;
een wijze uit het westen over wijzen uit het oosten
Door: Drs. Hans van Reisen
Locatie: Emmaüskerk, Ra 4, Groningen 

Zaterdag 16 november 2019
Augustinusdag 2019 : Mijn hart, waar ik ben, wie ik ben
Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag
m.m.v. Martin Claes, Gerben Zweers, Cis Dewaele, Anne Desmet en Christine Everaere
plaats: Sint Stefanusklooster Gent (België)
Verdere informatie zie folder

Vrijdag 18 oktober 2019
Maria, de moeder van de aarde
Augustinus’ visie op de moeder van Christus
 
Inleider: Mgr Gabriël Quicke 
p
laats:  Scherpenheuvel (B)

Donderdag 17 oktober 2019
Augustinus, als gids in de zoektocht naar geluk 
Door:  Prof René Munnik 
Plaats: Apostolisch Genootschap  
             Conservatoriumlaan 175 , Tilburg 
Nadere informatie, zie Augustijns Instituut 

Woensdag 2 oktober 2019
Bij Jezus op bezoek: Augustinus over Maria en Marta
Door: Drs. Hans van Reisen
Locatie: Augustinus gemeenschap, Glorieuxpark, Geldropseweg Eindhoven

Donderdag 19 september  2019
Augustinus en het verlangen:
over het leven en de betekenis van Augustinus 
Door:  Drs Ingrid van Neer                         
Plaats: Apostolisch Genootschap,  
             Conservatoriumlaan 175 , Tilburg 
Nadere informatie, zie Augustijns Instituut


Inleiding Augustinus
door Bart Jan van Gaart
11,18, 25 september en 2 oktober 2019
plaats: Amsterdam, Utrechtsedwarsstraat 7
16,23,30 september en 7 oktober
plaats: Bennebroek, Kerklaan 9
aanmelding: bjmvangaart@gmail.com  


Woensdag 4 september 2019
Augustinus-lezing: Identiteit en religie in de moderne samenleving en gevaren bezien vanuit Augustinus
door Prof dr Matthias Smalbrugge
plaats:  Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen
Aanmelding info@boskapel.nl

Donderdag 9 mei  2019 van 19.30 – 21.00 uur
Lezing: Augustinus over het Onze Vader
door: drs. Hans van Reisen 
plaats: PKN-gemeente, Meteren (Betuwe)

Donderdag 25 april 2019 van 19.30 – 21.00 uur in Eindhoven
Zaterdag 6 april van 10.00 – 16.00 uur in Tilburg 
Woensdag 3 april van 20.00 – 22.00 uur  in Nijmegen
Lezing:  Verrezen tot leerlinge van de Heer 
              Augustinus over Maria Magdalena
door: drs. Hans van Reisen
Eindhoven: in de Maria Magdalenakerk (Oudkatholieke parochie)
Tilburg: Elim-groep
Nijmegen:  Augustijns Centrum de Boskapel, zie website

Zaterdag 23 februari 2019 van 10.30 – 13.00
Lezing: Welke vrouw wil zes mannen? 
Augustinus over Jezus’ ontmoeting met de Kananese vrouw
door:  Drs.  Hans van Reisen
plaats: Pastoraal Centrum Augustinus, Postjesweg 123, Amsterdam

Dinsdag 5 februari 2019 van 20-22 uur  (1ste van een reeks van 4 avonden)
Gesprekskring Meister Eckhart & Augustinus – Tekstlezing Martha en Maria  
begeleid door: dr Bert Bos en Arie Kooijman
plaats:  Dorpcentrum, Lijtweg 9,  Oegstgeest

Maandag 21 en 28 januari 2019 van 19.30 – 21.30 
Film/lezing: Zusters Auustinessen van St Monica: verleden en heden
begeleid door: Anette van Tol en Paul Delcour
plaats: De Bibliotheek/ volksuniversteit,  Hilversum (zie verder)

Maandag 21 januari 2019 van 19.30 – 21.30
Lezing:  Wat heet gezond?
Augustinus over lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.
door: drs Hans van Reisen
plaats:  Pallium, Noordwijk zie agenda Palium

2018

Zaterdag 8 december 2018, van 13.45 – 16.30
Lezing: Augustinus’ visie over de liefde van God
door bisschop Lode Aerts
COMPAZ / Zusters Augustinessen / Brugge  / België
Campus Sint-Franciscus Xaverius; Woensdagmarkt 6 , Brugge 

meer informatie zie website Compaz 
inschrijving: compaz.brugge@gmail.com.

zaterdag 17 november 2018 van 10.00 – 16.00 uur                                                        
Augustinusdag Leuven   

Genade, een ouderwets concept of leven gevende  realiteit? 
Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Inleiders: Trees Versteegen, Anthony Dupont, Hans Geybels, en Hans Bakker.
plaats: Augustijns Historisch Instituut, Heverlee, België

Dinsdag 6 november 2018 van 20 – 22 uur         
Lezing:  Het sacrale in het gewone
door: drs. Joost Koopmans, augustijn
plaats: Augustijns Centrum de Boskapel, Nijmegen