Zing en trek verder

Broeders en zusters, laten we zingen,
niet om te genieten van een onverstoorbare rust,
maar om ons zwoegen te verlichten.

Doe zoals trekkers onderweg:
zing onder het lopen.
Verlicht de inspanning door te zingen.
Houd niet van getalm,
maar zing en trek verder.
Verder trekken….. wat betekent dat?
Maak voortgang, maak voortgang in het goede.
Naar het woord van de apostel zijn er immers ook mensen
die voortgang maken in het kwaad.

Wanner je voortgang maakt, trek je verder.
Maar maak voortgang in het goede,
maak voortgang in het goede,
maak voortgang in ongeveinsd geloof,
maak voortgang in goede levenswandel.
Zing en trek verder.

Uit preek 256, 3
uit: T.J. van Bavel: Verlangen bidt altijd