Kerstmis 2019

Met Kerstmis vieren we de geboorte van onze Heer en Heiland…
Een dag om ons te verheugen en blij te zijn.
Wat de weldaad is van de nederigheid van een zo grote en verheven God, dat wordt goed verstaan door de mensen die in Christus geloven.
Maar een hart dat van God niet weet, begrijpt het niet. God heeft het verborgen voor wie denken wijs en verstandig te zijn, om het bekend te maken aan de kleinen. Laat wie nederig zijn zich vasthouden aan de nederigheid van God. Want met die sterke hulp kunnen zij de hoogte van God bereiken. Niet op eigen kracht, maar ze laten zich helpen.
Wie denken wijs te zijn, zoeken bij God naar opvallende dingen, maar ze hebben geen oog voor de nederige dingen die God doet. Als zij de ware wijsheid bezaten, zouden ze begrijpen dat God een lichaam kon aannemen en mens kon worden.
Dat Hij aannam wat Hij niet was, zonder te verliezen wat Hij was. Dat hij naar ons toekwam, zonder te verliezen wat Hij was. Dat Hij naar ons toe kwam als mens, zonder bij de Vader weg te gaan.

Daarom, wees blij, rechtvaardigen.
Met Kerstmis wordt geboren die u rechtvaardig maakt.
Verheug u, zwakken en zieken.
Met Kerstmis wordt de redder geboren.
Verheug u die gevangen zit.
Met Kerstmis wordt u de verlosser geboren.
Schep moed wie onder het slavenjuk leven.
Met Kerstmis wordt de Meester geboren die u zal leiden.
Verheug u vrije mensen.
Met kerstmis wordt geboren degene die de kinderen van God naar de vrijheid leidt.

Uit Sermo 186.