Activiteiten Augustijns Verband

Ontmoetingsdag  2021 Augustijns Verband
Augustinus en de economie

op zaterdag 2 oktober 2021

nog wel onder voorbehoud ivm de Corona-pandemie

We hebben dit keer voor een actueel thema gekozen: Augustinus en de economie. De economie heeft door de Covid19 pandemie flinke klappen opgelopen en we zullen nog generaties bezig zijn om al het geld dat door de overheid geleend is om bedrijven overeind te houden, terug te betalen. Misschien heeft Corona ons geleerd wat werkelijk belangrijk is en wat koste wat kost overeind moet blijven: Zorg, onderwijs en sociale cohesie. 
Het lijkt er op dat het tijdperk van het zogenaamde Neo-Liberalisme op zijn eind begint te lopen. De voortdurende gerichtheid op groei van de economie, privatisering- en deregulering hebben niet opgeleverd wat er van werd verwacht. Wel individualisme, zelfverrijking en het ontwijken van publieke verantwoordelijkheid. Iemand zei: “we leven in een tijd waarin het niet meer erg is als het dak van een gebouw niet waterdicht is, als het verhaal waarom het dak niet waterdicht is maar waterdicht is.” Maar zoals altijd, de wal keert het schip. Er hangt verandering in de lucht. 

Heeft een kerkvader uit de vijfde eeuw iets relevants te melden over de inrichting van onze economie en onze samenleving? Jazeker! Augustinus blijkt een uitstekende wegwijzer naar een economie die meer recht doet aan onze collectieve en individuele behoeften.
We zijn blij en trots u te kunnen melden dat wij prof. dr. Paul van Geest bereid hebben gevonden te komen spreken over Augustinus en de economie. Van Geest is in 2018 benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als leerstoel ‘theologie en economisch denken’ Het belooft een actuele en interessante inleiding te worden die een bredere belangstelling dan uitsluitend hen die zich geïnspireerd weten door Augustinus, rechtvaardigt.

Nadere informatie volgt 

*********************************************************
OVERZICHT ONTMOETINGSDAGEN
afgelopen jaren.

ONTMOETINGSDAG  2019

Geloofsgemeenschap = groeien aan elkaar !?

Hoe verbondenheid kan groeien door te delen in elkaars geloof,
in liefde en vriendschap.
 

Inleiders waren:

 • p. Paul Walraet, osc
  algemeen raadslid van de Generale Raad van de Kruisheren in Rome 
 • Henk Trimbach
  mede-initiator en lid van het inspiratieteam van de Kapelgemeenschap Ter Linde in Uden. 

Zie verslag : het vormen van gemeenschappen, door p. Walraet

 
ONTMOETINGSDAG  2018

Augustinus : onze autonomie en de actualiteit

 • Spreker: Paul van Tongeren,
  emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de
  Radboud Universiteit Nijmegen en Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
  Katholieke Universiteit Leuven