Activiteiten Augustijns Verband

ONTMOETINGSDAG AUGUSTIJNS VERBAND 2019

Thema:
Wat kunnen wij leren van Augustinus 
over gemeenschapsvorming en samenwerking?

Hoofd-inleider:
p. Pierre Paul Walraet, kruisheer

Datum en plaats:
Zaterdag 9 december 2019
in de Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen

Nadere berichtgeving volgt.
Opgeven via: info@augustijnsverband.nl

ONTMOETINGSMIDDAG AUGUSTIJNS VERBAND 2018

Vrijdagmiddag
9 november 2018  12 – 17 uur
Boskapel Nijmegen

Augustinus : onze autonomie en de actualiteit

Spreker: Paul van Tongeren,

Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Katholieke Universiteit Leuven

Opgeven via augustijnsverband@gmail.com