Activiteiten Augustijns Verband

ONTMOETINGSMIDDAG AUGUSTIJNS VERBAND

Vrijdagmiddag
9 november 2018  12 – 17 uur
Boskapel Nijmegen

Augustinus : onze autonomie en de actualiteit

Spreker: Paul van Tongeren,

Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Katholieke Universiteit Leuven

Opgeven via augustijnsverband@gmail.com